darvenistoki.com | Каталог на фирми за продукти от дърво Последни продукти от Бъчви и бурета по поръчка 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.darvenistoki.com bg Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 darvenistoki.com | Каталог на фирми за продукти от дърво http://www.darvenistoki.com/info_im/595/im/logo_1.gif http://www.darvenistoki.com 144 49 Дървени стоки .com - онлайн каталог за стоки от дървен материал Дъбова бъчва за спиртни напитки 5000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630775&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 5000 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 5000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630775...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630775&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 5000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 4800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630774&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4800 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 4800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630774...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630774&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 4400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630770&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4400 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 4400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630770...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630770&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 4600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630771&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4600 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 4600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630771...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630771&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 4200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630769&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4200 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 4200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630769...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630769&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 3800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630767&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3800 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 3800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630767...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630767&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 4000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630768&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4000 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 4000 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630768...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630768&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 4000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 3200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630762&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3200 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 3200 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630762...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630762&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 3400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630763&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3400 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 3400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630763...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630763&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 3600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630766&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3600 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 3600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630766...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630766&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 3000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630761&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3000 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 3000 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630761...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630761&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 3000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спирти напитки 2800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630760&pn=Дъбова бъчва за спирти напитки 2800 литра Дъбова бъчва за спирти напитки 2800 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или Номер на продукта - 1630760...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630760&pn=Дъбова бъчва за спирти напитки 2800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 2600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630759&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2600 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 2600 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630759...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630759&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 2000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630757&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2000 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 2000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630757...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630757&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 2200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630758&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2200 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 2200 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630758...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630758&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 1400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630753&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1400 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1400 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630753...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630753&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 1800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630756&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1800 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630756...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630756&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 1600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630752&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1600 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1600 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630752...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630752&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 1200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630750&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1200 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630750...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630750&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 2400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630751&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2400 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1400 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога ил Номер на продукта - 1630751...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630751&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 2400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630748&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 800 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630748...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630748&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 1000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630749&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1000 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 1000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на Номер на продукта - 1630749...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630749&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 1000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630745&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 600 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 600 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или Номер на продукта - 1630745...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630745&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 500 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630712&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 500 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 500 литраВместимост: 500 литраВисочина: 105 см.Диаметър на бъчвата:81 см.Диаметър на корема: 97 см.Дебелина на дъгата: 32/28 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 70кг.Цена в EUR: 260Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в С Номер на продукта - 1630712...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630712&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 500 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630711&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 400 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 400 литраВместимост: 400 литраВисочина: 105 см.Диаметър на бъчвата:70,5 см.Диаметър на корема: 86,5 см.Дебелина на дъгата: 31/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 64 кг.Цена в EUR: 240Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван Номер на продукта - 1630711...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630711&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 230 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630707&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 230 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 230 литраВместимост: 230 литраВисочина: 90 см.Диаметър на бъчвата: 60 см.Диаметър на корема: 74 см.Дебелина на дъгата: 30/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 50 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в С Номер на продукта - 1630707...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630707&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 230 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 300 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630708&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 300 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 300 литраВместимост: 300 литраВисочина: 102 см.Диаметър на бъчвата: 62 см.Диаметър на корема: 77 см.Дебелина на дъгата: 30/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 58 кг.Цена в EUR: 225Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Номер на продукта - 1630708...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630708&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 300 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 225 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630705&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 225 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 225 литраВместимост: 225 литраВисочина: 95 см.Диаметър на бъчвата: 56,5 см.Диаметър на корема: 70 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 48 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Номер на продукта - 1630705...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630705&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 225 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 228 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630706&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 228 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 228 литраВместимост: 228 литраВисочина: 88 см.Диаметър на бъчвата: 60 см.Диаметър на корема: 74 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 50 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в С Номер на продукта - 1630706...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630706&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 228 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 5000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630739&pn=Дъбова бъчва за вино 5000 литра Дъбова бъчва за вино 5000 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента Номер на продукта - 1630739...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630739&pn=Дъбова бъчва за вино 5000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за спиртни напитки 215 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630704&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 215 литра Дъбова бъчва за спиртни напитки 215 литра:Вместимост: 215 литраВисочина: 91 см.Диаметър на бъчвата: 56,5 см.Диаметър на корема: 69 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 44 кг.Цена в EUR: 160Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Номер на продукта - 1630704...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630704&pn=Дъбова бъчва за спиртни напитки 215 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 4800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630736&pn=Дъбова бъчва за вино 4800 литра Дъбова бъчва за вино 4800 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента Номер на продукта - 1630736...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630736&pn=Дъбова бъчва за вино 4800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 4600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630735&pn=Дъбова бъчва за вино 4600 литра Дъбова бъчва за вино 4600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630735...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630735&pn=Дъбова бъчва за вино 4600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 4200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630733&pn=Дъбова бъчва за вино 4200 литра Дъбова бъчва за вино 4200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630733...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630733&pn=Дъбова бъчва за вино 4200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 4400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630734&pn=Дъбова бъчва за вино 4400 литра Дъбова бъчва за вино 4400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630734...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630734&pn=Дъбова бъчва за вино 4400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 4000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630732&pn=Дъбова бъчва за вино 4000 литра Дъбова бъчва за вино 4000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630732...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630732&pn=Дъбова бъчва за вино 4000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 3600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630730&pn=Дъбова бъчва за вино 3600 литра Дъбова бъчва за вино 3600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630730...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630730&pn=Дъбова бъчва за вино 3600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 3800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630731&pn=Дъбова бъчва за вино 3800 литра Дъбова бъчва за вино 3800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630731...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630731&pn=Дъбова бъчва за вино 3800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 3400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630729&pn=Дъбова бъчва за вино 3400 литра Дъбова бъчва за вино 3400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630729...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630729&pn=Дъбова бъчва за вино 3400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 3000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630727&pn=Дъбова бъчва за вино 3000 литра Дъбова бъчва за вино 3000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630727...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630727&pn=Дъбова бъчва за вино 3000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 3200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630728&pn=Дъбова бъчва за вино 3200 литра Дъбова бъчва за вино 3200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630728...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630728&pn=Дъбова бъчва за вино 3200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 2800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630726&pn=Дъбова бъчва за вино 2800 литра Дъбова бъчва за вино 2800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630726...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630726&pn=Дъбова бъчва за вино 2800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 2600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630725&pn=Дъбова бъчва за вино 2600 литра Дъбова бъчва за вино 2600 литра Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента Номер на продукта - 1630725...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630725&pn=Дъбова бъчва за вино 2600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 2400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630724&pn=Дъбова бъчва за вино 2400 литра Дъбова бъчва за вино 2400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630724...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630724&pn=Дъбова бъчва за вино 2400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 2200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630723&pn=Дъбова бъчва за вино 2200 литра Дъбова бъчва за вино 2200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630723...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630723&pn=Дъбова бъчва за вино 2200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 2000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630722&pn=Дъбова бъчва за вино 2000 литра Дъбова бъчва за вино 2000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630722...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630722&pn=Дъбова бъчва за вино 2000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 1600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630720&pn=Дъбова бъчва за вино 1600 литра Дъбова бъчва за вино 1600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630720...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630720&pn=Дъбова бъчва за вино 1600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 1400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630719&pn=Дъбова бъчва за вино 1400 литра Дъбова бъчва за вино 1400 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630719...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630719&pn=Дъбова бъчва за вино 1400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 1200 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630718&pn=Дъбова бъчва за вино 1200 литра Дъбова бъчва за вино 1200 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630718...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630718&pn=Дъбова бъчва за вино 1200 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630716&pn=Дъбова бъчва за вино 800 литра Дъбова бъчва за вино 800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630716...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630716&pn=Дъбова бъчва за вино 800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 1000 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630717&pn=Дъбова бъчва за вино 1000 литра Дъбова бъчва за вино 1000 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630717...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630717&pn=Дъбова бъчва за вино 1000 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 600 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630715&pn=Дъбова бъчва за вино 600 литра Дъбова бъчва за вино 600 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630715...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630715&pn=Дъбова бъчва за вино 600 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 225 литра Бордо http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630780&pn=Дъбова бъчва за вино 225 литра Бордо Дъбова бъчва за вино 225 литра БордоНейните размери са 940 на 945 мм в дължина,и 550 на 555 мм диаметър в главата и диаметър 690 на 695 мм в дъното. Бъчвите Chateau Бордо имат дъги от около 22 мм максимално докато за силно транспортираното Бордо се използват 27 мм дъги . Chateau Бордо е много изящ Номер на продукта - 1630780...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630780&pn=Дъбова бъчва за вино 225 литра Бордо () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 228 литра Borgogne http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630783&pn=Дъбова бъчва за вино 228 литра Borgogne Borgogne е бъчва с 228 литров капацитет и 27 мм дъги. Номер на продукта - 1630783...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630783&pn=Дъбова бъчва за вино 228 литра Borgogne () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва Hogshead http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630786&pn=Дъбова бъчва Hogshead Дъбова бъчва HogsheadКапацитет: 300 литраПодпора 400 литра  Номер на продукта - 1630786...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630786&pn=Дъбова бъчва Hogshead () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 1800 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630721&pn=Дъбова бъчва за вино 1800 литра Дъбова бъчва за вино 1800 литраПроизводство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа планина. Детайлите се заготвят и се оставят да съхнат минимум две години. Бъчвите се обработват отвътре в три степени по изисквания на технолога или на клиента. Те Номер на продукта - 1630721...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630721&pn=Дъбова бъчва за вино 1800 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 500 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630703&pn=Дъбова бъчва за вино 500 литра Дъбова бъчва за вино 500 литраВместимост: 500  литраВисочина: 105 см.Диаметър на бъчвата: 81 см.Диаметър на корема: 97см.Дебелина на дъгата: 32/28 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 70кг.Цена в EUR: 260Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа Номер на продукта - 1630703...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630703&pn=Дъбова бъчва за вино 500 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 400 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630700&pn=Дъбова бъчва за вино 400 литра Дъбова бъчва за вино 400 литраВместимост: 400  литраВисочина: 105 см.Диаметър на бъчвата: 70,5 см.Диаметър на корема: 86,5см.Дебелина на дъгата: 31/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 64 кг.Цена в EUR: 240Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странд Номер на продукта - 1630700...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630700&pn=Дъбова бъчва за вино 400 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 300 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630699&pn=Дъбова бъчва за вино 300 литра Дъбова бъчва за вино 300 литраВместимост: 300 литраВисочина: 102 см.Диаметър на бъчвата: 62 см.Диаметър на корема: 77 см.Дебелина на дъгата: 30/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 8Височина: 58 кг.Цена в EUR: 225Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа пл Номер на продукта - 1630699...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630699&pn=Дъбова бъчва за вино 300 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 230 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630698&pn=Дъбова бъчва за вино 230 литра Дъбова бъчва за вино 230 литраВместимост: 230 литраВисочина: 90 см.Диаметър на бъчвата: 60 см.Диаметър на корема: 74 см.Дебелина на дъгата: 30/27 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 50 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа пла Номер на продукта - 1630698...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630698&pn=Дъбова бъчва за вино 230 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 225 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630686&pn=Дъбова бъчва за вино 225 литра Дъбова бъчва за вино 225 литраДъбова бъчва:Вместимост: 225 литраВисочина: 95 см.Диаметър на бъчвата:56,5  см.Диаметър на корема: 70 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 48 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добив Номер на продукта - 1630686...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630686&pn=Дъбова бъчва за вино 225 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 228 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630697&pn=Дъбова бъчва за вино 228 литра Дъбова бъчва за вино 228 литраВместимост: 228 литраВисочина: 88 см.Диаметър на бъчвата: 60 см.Диаметър на корема: 74 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 50 кг.Цена в EUR: 200Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добиван в Странджа пла Номер на продукта - 1630697...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630697&pn=Дъбова бъчва за вино 228 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва за вино 215 литра http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630685&pn=Дъбова бъчва за вино 215 литра Дъбова бъчва за вино 215 литраДъбова бъчва:Вместимост: 215 литраВисочина: 91 см.Диаметър на бъчвата:56,5  см.Диаметър на корема: 69 см.Дебелина на дъгата: 29/26 мм.Брой поцинковани обръчи: 6Височина: 44 кг.Цена в EUR: 160Производство на дъбови бъчви по поръчка. Използва се материал, добив Номер на продукта - 1630685...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1630685&pn=Дъбова бъчва за вино 215 литра () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дизайнерска маса и столове от бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604571&pn=Дизайнерска маса и столове от бурета Дизайнерска маса и столове от бурета Бъчварството или още т.нар. кацарство е занаят за изработване на дървени съдове (каци, бъчви, бурета) от дъски, притегнати с обръчи. В миналото бъчварството се е упражнявало в почти цяла България и от тогава до днес майстори усъвършенс Номер на продукта - 1604571...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604571&pn=Дизайнерска маса и столове от бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви и бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604568&pn=Бъчви и бурета Бъчви и буретаБъчварството или още т.нар. кацарство е занаят за изработване на дървени съдове (каци, бъчви, бурета) от дъски, притегнати с обръчи. В миналото бъчварството се е упражнявало в почти цяла България и от тогава до днес майстори усъвършенстват своите умения. Повече Номер на продукта - 1604568...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604568&pn=Бъчви и бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбова бъчва http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604569&pn=Дъбова бъчва Дъбова бъчваБъчварството или още т.нар. кацарство е занаят за изработване на дървени съдове (каци, бъчви, бурета) от дъски, притегнати с обръчи. В миналото бъчварството се е упражнявало в почти цяла България и от тогава до днес майстори усъвършенстват своите умения. Повече о Номер на продукта - 1604569...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604569&pn=Дъбова бъчва () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Производство на дъбови бъчви http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466288&pn=Производство на дъбови бъчви Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466288...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466288&pn=Производство на дъбови бъчви () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви - българско производство http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466289&pn=Бъчви - българско производство Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466289...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466289&pn=Бъчви - българско производство () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви и бурета по поръчка http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604570&pn=Бъчви и бурета по поръчка Бъчварството или още т.нар. кацарство е занаят за изработване на дървени съдове (каци, бъчви, бурета) от дъски, притегнати с обръчи. В миналото бъчварството се е упражнявало в почти цяла България и от тогава до днес майстори усъвършенстват своите умения. Повече от три века мъ Номер на продукта - 1604570...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1604570&pn=Бъчви и бурета по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви и бурета от 20 литра до 1 тон http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466286&pn=Дъбови бъчви и бурета от 20 литра до 1 тон Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466286...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466286&pn=Дъбови бъчви и бурета от 20 литра до 1 тон () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Декоративни дървени бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466287&pn=Декоративни дървени бурета Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466287...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466287&pn=Декоративни дървени бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви и бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466274&pn=Дъбови бъчви и бурета Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466274...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466274&pn=Дъбови бъчви и бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дървени бъчви и бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466285&pn=Дървени бъчви и бурета Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466285...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466285&pn=Дървени бъчви и бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви - българско производство http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466243&pn=Бъчви - българско производство Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466243...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466243&pn=Бъчви - българско производство () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Каци от дъб и акация http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466207&pn=Каци от дъб и акация Каци, бурета и бъчви произведени от дъб и акация. Номер на продукта - 1466207...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466207&pn=Каци от дъб и акация () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466224&pn=Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон Производство на дъбови и акациеви бъчви.Дъбов материал доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Металните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в зависимост о Номер на продукта - 1466224...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466224&pn=Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви и бурета за винена изба http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466205&pn=Дъбови бъчви и бурета за винена изба Производство на дъбови и акациеви бъчви.Дъбов материал доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Металните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в зависимост о Номер на продукта - 1466205...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466205&pn=Дъбови бъчви и бурета за винена изба () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви и бурета http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466239&pn=Дъбови бъчви и бурета Дъбови и акациеви бъчви - българско производство.Дъбовия материал е доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Обръчите от метал са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466239...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466239&pn=Дъбови бъчви и бурета () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дървен каци http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466206&pn=Дървен каци Производство на дървени каци в различни размери от дъбов или акациев материал. Номер на продукта - 1466206...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466206&pn=Дървен каци () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви и каци http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466204&pn=Дъбови бъчви и каци Производство на дъбови и акациеви бъчви.Дъбов материал доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Металните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в зависимост о Номер на продукта - 1466204...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466204&pn=Дъбови бъчви и каци () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Производство на бъчви http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466203&pn=Производство на бъчви Бъчвите се произвеждат с вместимост 20л, 30л, 50л, 100л, 150л, 200л, 225л, 250л, 300л, 350л, 400л, 450л, 500л, 550л, 600л, и 1т.cПроцеса на съхнене включва:Дървото започва да съхне веднага щом бъде отсечено. То би могло да лежи на земята, където е отсечено, до няколко месеца преди да бъде откарано в дърво Номер на продукта - 1466203...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466203&pn=Производство на бъчви () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви - производство и изпичане http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466202&pn=Бъчви - производство и изпичане Бъчви, каци, бурета от висококачествен дъбов и акациев материал.Изпичане на бурета:Традиционният метод е свързан с използването на открит огън от дървени трупчета, като бъчварят се осланя на ароматите, които се отделят от обгорените дъги, за да прецени желаната степен на Номер на продукта - 1466202...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466202&pn=Бъчви - производство и изпичане () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Каци и бурета от дъб http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466198&pn=Каци и бурета от дъб Производство на дъбови и акациеви бъчви.Дъбов материал доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Металните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в зависимост о Номер на продукта - 1466198...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466198&pn=Каци и бурета от дъб () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови и акациеви бъчви http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466197&pn=Дъбови и акациеви бъчви Бъчви и бурета за вино и ракия. Производство на дъбови и акациеви бъчви.Дъбов материал доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Металните обръчи са галванизирани или че Номер на продукта - 1466197...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466197&pn=Дъбови и акациеви бъчви () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466191&pn=Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон Производство на дъбови и акациеви бъчви.Основният материал, дъб, доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Използваните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466191...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466191&pn=Дъбови бъчви от 20 литра до 1 тон () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Бъчви за вина и ракии http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466192&pn=Бъчви за вина и ракии Производство на дъбови и акациеви бъчви.Основният материал, дъб, доставян от Варненския, Великотърновския и Преславския район, и акация, след първоначална обработка се оставя да съхне за период от 18 до 30 месеца.Използваните обръчи са галванизирани или черни /обикновени/, в Номер на продукта - 1466192...]]> http://www.darvenistoki.com/index.php?m=320&lang=1&darvenistoki=1466192&pn=Бъчви за вина и ракии () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200